– Card KX-TE82483 – Card mở rộng 3 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ nội bộ
– Nâng cấp tổng đài điện thoại KX-TES824