– KX-TDA6181: Card 16 đường vào bưu điện
– Dùng cho tổng đài panasonic  KX-TDA600 và KX-TDE600