Bộ lưu điện dùng cho tổng đài KX-TEB308, KX-TES824, KX-TA616, KX-TA308

– Thời gian lưu điện từ 6 đến 24 giờ liên tục