– KX-TDA6178: Card 24 máy lẻ thường
– Dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600, tổng đài panasonic KX-TDE600.