Tổng đài panasonic 3 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ.
– Không có khả năng mở rộng thêm.
– Phù hợp cho các văn phòng, nhà xưởng, khách sạn mini, nhà nghỉ.
– Tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, hiển thị số nội bộ