KX-TE82493 – Card hiển thị số cho 3 đường trung kế dùng cho tổng đài panasonic KX-TES824