– KX-TDA1186: Card 8 đường vào bưu điện có hỗ trợ hiển thị số
– Card này bắt buộc phải dùng cùng với card KX-TDA1180 
– Dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100D