– KX-TDA1180: Card 8 đường vào bưu điện có hỗ trợ hiển thị số
– Dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100D