Card mở rộng 16 máy lẻ thường có hiển thị số, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100D.