– KX-TDA0490: Card IP trung kế 16 kênh IP chuẩn H323
– Dùng kết nối các dòng tổng đài panasonic
– Dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài panasonic KX-TDA200, tổng đài KX-TDA600,  tổng đài nội bộ KX-TDE100, tổng đài nội bộ KX-TDE200, KX-TDE600 và tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA100D