– KX-TDA0190: Card option 3 khe cắm (chiếm 1 khe trên tổng đài)
– Phải dùng kết hợp với các dòng card KX-TDA0191 KX-TDA0192, KX-TDA0194
– Dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài panasonic KX-TDA200, tổng đài panasonic KX-TDA600, tổng đài nội bộ KX-TDE100, tổng đài nội bộ KX-TDE200 và KX-TDE600.