– KX-TDA0173: Card 8 máy lẻ thường
– Dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài panasonic KX-TDA200, tổng đài panasonic KX-TDA600