Bàn lập trình tổng đài KX-T7730.
– Dùng lập trình cho các loại tổng đài KX-TA308, KX-TA616, KX-TEB308, KX-TES824 và KX-TD1232
– Làm bàn trực lễ tân cho các loại tổng đài trên và các tổng đài số KX-TDA và KX-TDE.
– 12 phím chức năng truy cập nhanh có đèn báo trạng thái.
– Có zắc cắm tai nghe headphone
Chú ý: Điện thoại này chỉ dùng với tổng đài Panasonic, không dùng đơn lẻ được