– Tốc độ đạt đến 300Mbps
– Công suất cực lớn 100mW; Anten rời độ lợi cao 3x4dBm (tháo rời)
Cho phép 32 thiết bị không dây kết nối cùng lúc (Rất ít thiết bị làm được)Jackie Ich Hỗ trợ cùng lúc nhiều dịch vụ IPTV (Bridge nhiều VLAN)
– Hỗ trợ cùng lúc nhiều Setop Box đồng thời
– Tính năng QoS cho phép download lên đến 80Mbps mà IPTV vẫn hoạt động tốt