Draytek Vigor 2860N

3,650,000₫
Thương hiệu Draytek Vigor
Mã sản phẩm DrayTek Vigor V2912
Thiết bị mạng Draytek Vigor 2860 (Trắng)
VDSL/ADSL2+ Router & Load Balancing Router => 2 in 1 
(Cân bằng tải 2 đường truyền 1 ADSL và 1 Quang (gigabit) 
- 1 port VDSL/ADSL2+ & 1 GigaWAN (10/100/1000Mbps) 
connect to FTTH/ADSL, Load balancing & Backup link. 
- 6 Gigabite LAN port with VLAN, Rate Limit control. 
- NAT throughput WAN2 upto 300Mbps (băng thông quang đến 300Mbps) 
- VPN sever with 32VPN tunnels (16 SSL VPN tunnels), 
(cho phép kết nối thông tin 32 chi nhánh cùng 1 lúc)