– 1 cổng ADSL2/2+, 01 cổng LAN 10/100Mbps
– VPN pass through – Tên miền động ; multi-NAT; Máy chủ DHCP – Yahoo, ICQ, MSN Blocking with time Schedule.
– Điều khiển và lập biểu áp dụng các chính sách, thông báo khi có email mới
– Khởi động máy trạm từ xa (Wake on LAN)
– Tường lửa bảo mật với các tính năng NAT, DoS, P2P Blocking, DoS, Lọc theo URL
– Khả năng chịu tải