Nhiệt độ hoạt động: 0°C 80°C

Kích thước:

Vuông: 95 x 95 x 31,5 mm

Chữ nhật: 121,5 x 80 x 33.2 mm

       Bảo hành 24 tháng