Công Tắc LM – ITV:
  • Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 80°C
  • Kích thước:
  • Vuông: 95 x 95 x 31,5 mm
  • Chữ nhật: 121,5 x 80 x 33.2 mm
  • Bảo hành 24 tháng