Thông tin: Bộ báo động trung tâm
Báo động: 4 chuông báo động
Màu Sắc: Trắng
Nguồn: DC5V
Hỗ trợ: Hỗ trợ 32 zones, Wi-Fi (IEEE 802.11), tích hợp speaker
Thông tin khác: Nhiệt độ hoạt động -10~+55°C, tích hợp đèn báo tín hiệu
Khoảng cách kết nối: 150m không vật cản
Bộ báo động trung tâm