PANASONIC KX-TE82480 - CARD MỞ RỘNG 2 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 8 MÁY LẺ

2,875,000₫
Thương hiệu PANASONIC
Mã sản phẩm KX-TE82480
- Card KX-TE82480 - Card mở rộng 2 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ nội bộ
- Mở rộng cho tổng đài nội bộ KX-TES824