BÁO ĐỘNG TRUNG TÂM TP-260Sim

3,090,000₫
Thương hiệu Thiên Phúc
Mã sản phẩm TP-260

BÁO ĐỘNG TRUNG TÂM TP-260Sim

- Nguồn đIện cấp: dùng adaptor dc5v
- Công suất tiêu thụ: <55ma, khi báo động: 450ma.
- Tần số sóng phát / nhận tín hiệu 433mhz.
- Sóng sim đIện thoạI gsm: 900/1800/1900 mhz.
- Nguồn pin dự trữ: ni-hi aaa * 5 dc6v (có sẵn) phòng khi cúp đIện, thờI gian chờ 8h~12h.
- Âm lượng báo động: loa rờI 110db, thờI gian báo động 60~ 300 giây (mặc định 60 giây).
- Số lượng thiết bị kết nốI tốI đa : 99 thiết bị không dây
- Số lượng remote đIều khiển tốI đa : 99 cáI
- Lập trình bằng bàn phím và màn hình lcd, không cần dùng đIện thoạI để lập trình.
- Lưu được 6 số đIện thoạI cần báo và 6 số đIện thoạI cần gửI tin nhắn.
- Chức năng kích hoạt từ xa bằng cách gọI đIện thoạI về hoặc gửI tin nhắn về số đt của sim
- Dùng thay cho đIện thoạI để gọI đến số cần gọI bằng cách gõ số vào và quay số.