HẸN GIỜ ĐIỆN TỬ TP-TG36

TP-TG36 có thiết kế dạng ổ cắm với 8 chương trình ON/ OFF, có thể lập lại hàng ngày, hàng tuần tuỳ theo sự lựa chọn của người dùng, có thể chọn từ Thứ 2 đến Thứ 6 hoặc đến Thứ 7 và CN sẽ không làm việc hoặc làm việc lập lại cả tuần, có pin dự trữ lưu chương trình tránh cúp điện làm mất chương trình đã cài đặt.

  • Thời gian hẹn giờ tối thiểu 1 phút, chu kỳ 8 lần ON/OFF
  • Công suất tải: 500W, (Led 300W, Máy Bơm <350W)
  • Pin dự trữ: 100 Giờ
  • Chế độ cài đặt: Ngày Lễ hay cả Tuần
  • Ứng Dụng: dùng hẹn giờ đèn, quạt, máy bơm, van điện từ…