Cửa từ cửa sắt TP-CS03

Tần số làm việc: 433MHz
khoàng cách truyền về bộ trung tâm 30-70m
Pin 12V-23A
Lắp cho vị trí cửa cuốn. Cửa sắt