CỬA TỪ BÁO ĐỘNG ĐỘC LẬP TP-006

  • Khoảng cách 2 thanh làm việc > 3cm, còi báo động
  • Lắp đặt vào 2 mép cửa
  • Âm lượng 95dB, còi hú cảnh sát
  • Ứng dụng: dùng cho nhà cửa, cửa hàng…