Báo khói trung tâm TP-SK03B

* Tần Số 433mHz kết hợp Trung Tâm

* Khoản cách từ báo khói dến trung tâm 50 mét

* Dùng pin 9V

* Dùng cho trung tâm hay tại chổ